حدیث روز
حضرت علی (ع) - نوحه حضرت ابوالفضل (ع)

حضرت علی (ع)

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید

دارد تماشا

دریافت فایل صوتی

ماه بنی هاشم، نقش زمین شد
هدیه به زهرا از، امُ البَنین شد
سقّای تشنه داده جان کنار دریا دارد تماشا
آه و واویلا واویلا آه و واویلا آه و واویلا

«تکرار»

گل های بستان من مانده بی آب
در علقمه سقایم رفته در خواب
در خیمه ها رخساره ی بی رنگ گل ها دارد تماشا
آه و واویلا واویلا آه و واویلا آه و واویلا

«تکرار»

گر دست عباسم از تن جدا شد
بی دست من دستش مشکل گشا شد
محشر که آید فاطمه با دست سقا دارد تماشا
آه و واویلا واویلا آه و واویلا آه و واویلا

«تکرار»


 

دیوان وفا

من شرزه شیر بیشه ی شیر خدایم
از بهترین ابیات دیوان وفایم
بر کودکان آب آورم سردار و میر لشگرم
انّی ابوالفضل «تکرار»

هر چند کام خشک سقا تر نگردد
بی آب سوی خیمه هرگز بر نگردد
هم ساقی ام بر کودکان هم بر خیامت پاسبان
انّی ابوالفضل «تکرار»

یک دم قدم گر بر سرم گذاری
جان برون رفته به تن بیاری
بگذار پا بر چشم من از خون شده تر چشم من
انّی ابوالفضل «تکرار»
 
بودم فدایی تو از طفلی، برادر
قنداقه ام گرد سرت گردانده مادر
هم ساقی لب تشنگان هم خیمه ها را پاسبان
انّی ابوالفضل «تکرار»

 

 

می زده

ای خدا چون شد، شاخه ی یاسم؟
در کجا افتاد، دست عباسم؟
من و این همه لشگر خونخوار
نه به جا علم و نه علمدار
خدا خدا خدا - خدا امیدم رفت «تکرار»تشنه جان داده، بر لب دریا
جای او گشته، چشم من سقا
ز عدو چه ستم چه جفایی
ز تو چه ادب و چه وفایی!
خدا خدا خدا - خدا امیدم رفت «تکرار»از گل یاسم، نشنوم بویی
پرچمش سویی، دست او سویی
پسرِ یَل حبل متین کو ؟
مَه من گُل امِّ بنین کو؟
خدا خدا خدا - خدا امیدم رفت «تکرار»


 
بسکه نوشیده، می ز پیمانه
بر کمر دست، پیر میخانه
نه دگر، می و می زده باقی
نه خمّی و نه جام و نه ساقی
خدا خدا خدا - خدا امیدم رفت «تکرار»

 

سقّای حرم

آه - دست تو شد قَلم، بی صاحب شد عَلَم
بی سقا شد حَرَم، عباسم عباسم
 
آه - گل اُمّ البَنین، پور حَبل المَتین
دشمن شادم ببین، عباسم عباسم
 
آه - زخمت از حَد فزون، پرچمت واژگون
چشم و سر غرقه خون، عباسم عباسم
 
آه - مه پر از هاله شد، کار من ناله شد
یاس من لاله شد، عباسم عباسم
 
آه - کوفیان کف زنان، کودکان موکَنان
عمو عمو کُنان، عباسم عباسم


 

سنگر

گرچه بود او سَیِّد و امامم
من بر حسین فاطمه غلامم
من پیرو این رهبرم
شد نهر علقم سنگرم
مظلوم حسین جان «تکرار»
 
بیا به پیش دیده گان دشمن
سر مرا بنه به روی دامن
بیا تو هم پیش عدو
به من برادرم بگو
مظلوم حسین جان «تکرار»
 
روی زمین بی دست اگر فتادم
تیر وفا را جا به دیده دادم
هم سرفرازی می کنم
هم عشقبازی می کنم
مظلوم حسین جان «تکرار»


 

پر بسته

دریافت فایل صوتی

ای خدا این آب، هستی سَقاست
آبروی من، در برِ زهراست
آه و واویلا، آه و واویلا «تکرار»
 
با نگه اصغر، گفتگو می کرد
خواهش آبی، از عمو می کرد
آه و واویلا، آه و واویلا «تکرار»
 
ای عمو جان کن، چاره ی اصغر
مرغ پربسته، می زند پرپر
آه و واویلا، آه و واویلا «تکرار»گریة مشک

ای خدا وا، کن گره از، کار سقا
باشد این آب، آبرویم، پیش زهرا
من عمویم، من عمویم، من عمویم «تکرار»


کام اصغر، گر از این آب، تر نگردد
بِه که سقا، سوی خیمه، برنگردد
من عمویم، من عمویم، من عمویم «تکرار»تا که تیر آمد به قلب مشک اثر کرد
مشک هم بر، حال سقا، گریه سر کرد
من عمویم، من عمویم، من عمویم «تکرار»

 

 

سخن عشق

علمدار سپاهم، چه کردی علَمَت را
علم کو؟ که ببوسد، دو دست قلمت را
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها
واویلا، واویلا «تکرار»
 
تویی روح فُتوّت، تویی جان مُروَّت
پس از این همه ایثار، شده ختم، اُخوَّت
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها
واویلا، واویلا «تکرار»
 
ز بعد رفتن تو، شود به من جسارت
شود عَمّة سادات، مهیای اسارت
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها
واویلا، واویلا «تکرار»
 
اگر تیر به چشمت، عدوی تو نشانده
پی دیدن طفلان، دگر دیده نمانده
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها
واویلا، واویلا «تکرار»

 


دریافت فایل صوتی

بنگر ای ماهِ تمام، کف زنان لشگر شام
که شده کار حسین، بعد عباس - تمام
تو نه امیّد منی بلکه امید همه ای
هم گل امّ بنین، هم پسر فاطمه ای
مرحبا عباسم
«تکرار»


ساقی سرمستم، بَعد تو بشکستم
افتخارم به تو بود، می روی از دستم
چشم بر راه بود دخترک غم زده ام
چه بگویم اگر او گفت چرا خم شده ام
مرحبا عباسم
«تکرار»


 


عطش – آتش

به باغ ما عمو زده، عطش آتش
فتاده اصغر به حرم، به حال غش
نمانده طاقت و تابی نباشد در حرم آبی
عمو، عمو، عمو «تکرار»
 
چاره ی اصغر به حرم چه کس داند
زبان خود گرد دهان، بگرداند
به گهواره نمی خوابد کسی آبی نمی یابد
عمو، عمو، عمو «تکرار»
 
هر کس ببیند حالت او خون بارد
امید زنده ماندنش کسی ندارد
لبش خشک و دو چشمش تر بخر،جان علی اصغر
عمو، عمو، عمو «تکرار»

 خاکستر پروانه

دریافت فایل صوتی

در این غوغای بی آبی، که خشکیده همه گل ها
به اَمر تو شدم، سقّا، منم عبد و تویی مولا
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار»
 
علمدارم چه غم دارم، که از دستم علم افتد
مباد از دفتر عشقت، به نام من قلم افتد
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار»
 
خدای کعبه جز رویت، نداده قبله ای یادم
نماز آخرم بود، و به سر بر سجده افتادم
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار» 
 
ببین از بادة عشقت، به میدان مستی افتاده
مگر دامان تو گیرد، به راهت دستی افتاده
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار» 
 
امیر لشگرت بی دست، میان لشگری مانده
بیا بنگر ز پروانه، فقط خاکستری مانده
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار» 
 
به تو شرط وفاداری اگر بر جا نیاوردم
کمک کن تا که برخیزم، به دور مادرت گردم
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار» 
 
ببین احسان یک بانو، سرم بگرفته بر زانو
به چشم پر ز خون دیدم، گرفته دست بر پهلو
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار» 
 
گل ام البنین عباس، به دریا تشنه لب پا زد
به دریا پا نهاد اما، لبش آتش به دریا زد
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت «تکرار»


 


شاهد

دریافت فایل صوتی

می سوزم از این خجلت، سقّا شده نام من
من ساقی ام و نبود، یک جرعه به جام من
ای پیر من ای میخانه ی من
بشکسته ببین پیمانه ی من
آتش زده بر دریا، لب تر نکند سقّا
«تکرار»


لب خشک و لب دریا، چشمم ز غمت تر بود
در جام کفم پیدا، عکس علی اصغر بود
از داغ لبش سوزد جگرم
خواهم به برش آبی ببرم
آتش زده بر دریا، لب تر نکند سقّا
«تکرار»


تا بر سر سقّایت، از کینه عمود آمد
در حال نماز عشق، با سر به سجود آمد
تو روح عبادت های منی
من عبدم و تو مولای منی
آتش زده بر دریا، لب تر نکند سقّا
«تکرار»

 
گر نیست عَلَم در کف، عُذرم شده بی دستی
بر خاک مریز ای آب، تو هستی من هستی
چشمان حَرَم بر راه من ست
همراه تو ای آب آه من ست
آتش زده بر دریا، لب تر نکند سقّا
«تکرار»


 


حامی تشنه

دریافت فایل صوتی

با اَدب ساقی سرمستم رفت
ای فلک، ای فلک ماه من از دستم رفت
کودکان چشم به راه همه در آتش و آه
تو امید همه ای، پسر فاطمه ای
«تکرار»


تو علمدار منی کو عَلَمت؟
به کجا، به کجا مانده دو دست قَلَمت
ساقی سر مستم عاشق بی دستم
تو امید همه ای، پسر فاطمه ای
«تکرار»


می کنم پاک ز رخسار تو خون
می کشم، می کشم تیر ز چشم تو برون
ای سرا پا اَدَبم ساقی تشنه لبَم
تو امید همه ای، پسر فاطمه ای
«تکرار»


مادرم آمده بر دیدارت
اشک او، اشک او ریخته بر رخسارت
بر جهان مفتخری تو به زهرا پسری
تو امید همه ای، پسر فاطمه ای
«تکرار»


 


مست جام

منکه از اهل حَرَم، آب رودارترم
تیر کین آمد و گفت، آب رویت ببرم
نه همین چشم زِرِه قامت من تر کرده
اشک مشک آمده و گریه به من سر کرده
یا اَخا کن نظری، در خیامم مَبَری
«تکرار»

پرچم از دست جدا، جام از مست جدا
پشت تو با سر من هر دو بشکست جدا
مادرت آمده نتوان به برش برخیزم
خون چشمم عوض گل به رهش می ریزم
کُن به علقم گذری، در خیامم مَبَری
«تکرار»

مستم و می زده ام، پیش پیر آمده ام
پیر من هست حُسین، علقمه میکده ام
آنکه از روز ازل باده به من داده تویی
می تو و میکده تو جام تو و باده تویی
تو ز من با خبری، در خیامم مَبَری
«تکرار»


 


کاشِفَ الکَرب

دریافت فایل صوتی

من ساقی ام امّا جام من شکسته
اهل حَرَم در انتظارم نشسته
واویلا، واویلا «4 تکرار»


جانم فدایش شد و شد ادا دِینم
من کاشف الکرب عَن وَجهِ الحُسینم
واویلا، واویلا «4 تکرار»


 


واحد - سنتی

دریافت فایل صوتی

ای یوسف اُم البَنین در این دل صحرا
ای با اَدَب سَقّا
دریا دلی و تشنه جان دادی لب دریا
ای با اَدَب سَقّا
تو معنی ایثار و روح اَدَب هستی
 سردار بی دستی
وقت شهادت مفتخر از دیدن زهرا
ای با اَدَب سَقّا
دیدی مه رخسار طفلانم ز بی آبی
گردیده مهتابی
آتش به جانت اوفتاد از تاوَلِ لب ها
ای با اَدَب سَقّا
گرچه قلم دستت شد و فَرقَت دو تا کردند
بی حد جفا کردند
پُشت تو تنها شد دو تا در محضر یکتا
ای با اَدَب سَقّا
هم پاسبان خیمه ها و هم علمداری
از بس فداکاری
پروانه جانبازی ات زهرا کند امضا
ای با اَدَب سَقّا


 

 

حضرت ابوالفضل العباس


دریافت فایل صوتی

مظلوم حسینم         مظلوم حسینم

در باغ یاسین از ازل من گل یاسم

پـرورده‌ی امّ‌البنیـن یعنـی عباسم

من جان نثار مکتبم من اباالفضلم

یعنی حسینی مذهبم من اباالفضلم

چون ماه نو سر می‌زنم خیمه به خیمه

پروانه‌ام، پر می‌زنم خیمه به خیمه

مـن بر سر پیمان خود باقــی‌ام باقی

در بـزم عـاشوراییان ساقی‌ام ساقی

هر کس که از شوق لقا تشنه‌تر گردد

گر در دل دریا رود تشنه برگردد

آب و امید من چه شد رفته از دستم

شرمنده از لب تشنگان در حرم هستم

آید حسین آنجا که من منتظـر هستـم

چون برگ قرآن می‌زند بوسه بر دستم

ای مرگ اگر بر عمر من خاتمه دادی

جایی بـه من در دامنِ فاطمه دادی

 

فانوسهای اشک - محمد جواد غفور زاده ( شفق ).


 


 

دریافت فایل صوتی

نوحۀ حضرت ابوالفضل (1)
گردیـده از پیکر جدا شاخۀ یاسم
افتاده بر روی زمین دست عباسم
یا اخا العباس یا ابوفاضل
****
عباس من! عباس من! چشم خود وا کن
بـار دگــر حمـایت از آل طاهــا کـن
یا اخا العباس یا ابوفاضل
****
سقای آل فاطمه! از چه بی‌تابی؟
کنـار نهـر علقمــه تشنـۀ آبی
یا اخا العباس یا ابوفاضل
****
با جام خالی کودکان دیده در راه‌اند
تنها تو را تنها تو را از تو می‌خواهند
یا اخا العباس یا ابوفاضل
من بین دشمن مانده‌ام بی‌کس و تنها
تو غـرق خـون افتاده‌ای بین دشمن‌ها
یا اخا العباس یا ابوفاضل
****
وقتی که دست از پیکرت بر زمین افتاد
ذریـۀ زهــرا شدنـد جملـه دشمـن‌شاد
یا اخا العباس یا ابوفاضل
****
سقـای بی‌دست و سـرم! آه و واویلا
برخیز و رو کن در حرم آه و واویلا
یا اخا العباس یا ابوفاضل

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار 

دریافت فایل صوتی

نوحۀ حضرت ابوالفضل (2)
یاور خـون خدایی یا اباالفضل
پاسدار خیمه‌هایی یا اباالفضل
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
شیرمــرد کربلایـی یــا اباالفضل
دست و سر از تن جدایی یا اباالفضل
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
ای تو را مادر به هنگام ولادت
پرورش داده بـه دامن شهادت
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
چشم خود بگشا به سوی گاهواره
پاک کن از دیده اشکِ شیرخواره
یا اباالفضل، یا اباالفضل
این صـدای «آب‌آبِ» کودکان است
اشکشان از دیده بر دامن روان است
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
ساقـی بـی‌آب گل‌هـای مدینه!
بی‌تو سقایی کند چشم سکینه
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
یابن حیدر رو به سـوی خیمگه کن
بـر تلظی‌هـای شش‌ماهـه نگـه کن
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
تو همان سردار بی‌دست حسینی
در میان دشمنان هست حسینی
یا اباالفضل، یا اباالفضل
دست و چشم تو فدای راه دین شد
اجـر و پـاداشت عمـود آهنیـن شد
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
شد از آن ضربت یکی فرق و جبینت
تیـر کیـن آمـد بـه فـرق نازنینت
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
حضرت زهرا بوَد صاحب‌عزایت
در کنـار علقمـه گریـد بـرایت
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
ای ســلام دائــم آل رســولت
فاطمه کرده به فرزندی قبولت
یا اباالفضل، یا اباالفضل
تو بـه دشت کربلا یار حسینی
روز محشر هم علمدار حسینی
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
ساقی بی‌آب گل‌هــای مدینـه!
جام خالی مانده در دست سکینه
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
تـو بـه ثاراللهیـان یار و امیری
خواهرت زینب رود بهر اسیری
یا اباالفضل، یا اباالفضل
****
زادۀ ام‌البنیـن! دریـای غیــرت!
کن حمایت از حریم آل عصمت
یا اباالفضل، یا اباالفضل

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار 

دریافت فایل صوتی

نوحۀ حضرت ابوالفضل (3)
عبــاس! بــرادر رشیـدم!
رفتی و من از غمت خمیدم
تو یک کمر خمیده دیدی من پیکر پاره‌پاره دیدم
مظلوم اباالفضل
****
دست تو ز پیکرت جدا شد
تقدیم به محضـر خـدا شد
افسوس! که با عمود آهن پیشانی و فرق تو دوتا شد
مظلوم اباالفضل
****
پیش نگهم دودیده بستی
رفتـی کمـر مـرا شکستی
سقای سپاه آل هاشم! لب‌تشنه چرا به خون نشستی؟
مظلوم اباالفضل
ای مـاه دو دیـده بستـۀ من!
خورشید به خون نشستۀ من!
فرق تو شد از عمود آهن مانند دل شکستۀ من
مظلوم اباالفضل
****
برخیز که در حرم سکینه
می‌گریـد و می‌زنـد بـه سینه
با تو ز مدینه هم‌سفر بود بی‌تو نرود سوی مدینه
مظلوم اباالفضل

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار 

دریافت فایل صوتی

روز تاسوعای ماه خون
روز تاسوعای ماه خون رسیده
سرزده خورشید با رنگ پریده
واحسینا واحسینا واحسینا
****
حق و باطل هر دو با هم صف کشیدند
اهــل فتنــه پیــرو راه یزیــدند
واحسینا واحسینا واحسینا
****
عاشقـان را جملـه روز انتخـاب است
ظهر فردا رویشان از خون خضاب است
واحسینا واحسینا واحسینا
****
روز تاسوعا حسین است و عبادت
روز عاشورا شهید است و شهادت
واحسینا واحسینا واحسینا
روزی تاسوعا همه شورآفرین‌اند
روز عاشـورا همـه نقش‌ زمین‌اند
واحسینا واحسینا واحسینا
****
روز تاسوعا حسین است و علمدار
روز عاشـورا بــوَد زهـرا عـزادار
واحسینا واحسینا واحسینا
****
روز تاسوعا به خیمه قحط آب است
روز عاشـورا رخ اصغـر خضاب است
واحسینا واحسینا واحسینا
****
اهل عالم! حق و باطل را ببینید
تا قیـامت راه خـود را برگزینید
واحسینا واحسینا واحسینا
****
آه ما فریاد جانسوز حسین است
تا ابد هر روز ما روز حسین است
واحسینا واحسینا واحسینا

یک ماه خون گرفته 6 – غلامرضا سازگار


 


+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 10:43  توسط مهدوی نژاد  |