حدیث روز
حضرت علی (ع) - در مدح حضرت فاطمه زهرا-س

حضرت علی (ع)

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنید


 
 
از خــداوندگــار حــی ودود
 
به تو یـا‌فاطمه سـلام و درود
 
ذات داور ز خشم تو در خشم
 
قلب احمد به وجد تو خشنود
 
وای اگر روز حشر، یازهرا
 
رو به حشر آوری به روی کبود
 
فاطمـه پــارۀ تـن پـدر است
 
پدرت بارهـا چنیـن فرمود
 
در عــزای پـدر همـه دیدند
 
خانه‌ات شد سیاه‌پوش از دود
 
با که گویم که بر تو آوردنـد
 
بار هیزم به جای عنبر و عود
 
حملـۀ دیــو و آستـانۀ حـور
 
خانــۀ وحـی و آتـش نمرود
 
جان مادر! کجا زمین خوردی
 
که شـده چادر تو خاک آلود؟
 
بارهــا، بارهــا تــو را کشتند
 
اجر و پاداش مصطفی این بود
 
تـو علـی را سپـر شـدی کآمد
 
بر تنت ضربه روی ضربه فرود
 
بـه پیمبـر قسـم! ز دست خدا
 
دست بشکستۀ تو دست گشود
 
تو چراغ هدایتی زهرا
 
تو حیات ولایتی زهرا
 
 
صدف نبوت 5 غلامرضا سازگار

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۱ساعت 11:51  توسط مهدوی نژاد  |