X
تبلیغات
حدیث روز
حضرت علی (ع)

حضرت علی (ع)

لطفاً به آرشیو موضوعی مراجعه کنیدشب آرزوها، شب آرزوها
سحرت مبارک، سحرت مبارک
صدف نبوت، صدف نبوت
گهرت مبارک، گهرت مبارک
فلک کرامت، فلک کرامت
قمرت مبارک، قمرت مبارک
قلم الهی، قلم الهی
اثرت مبارک، اثرت مبارک
به رسول اکرم، به تمام عالم
خبرت مبارک، خبرت مبارک
خبری ست دلکش، خبری ست شیرین
خبری ست نیکو، خبری ست زیبا
به سرشک شوق و به گلاب زمزم
به شراب کوثر، لب خود بشویم
به دعای احمد، به ولای حیدر
ز ریاض طبعم، گل تازه بویم
به فلک ببالم، به ملک بنازم
به فضا بگردم به سما بپویم
به بهار شوقم، به صفای ذوقم
گل خنده گردم، به مدینه رویم
که حضور احمد به ثنای زهرا
نفسی برآرم سخنی بگویم

+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین 1393ساعت 9:32  توسط مهدوی نژاد  | 


قالَ الصّادقُ :
 
إذا     کانَ    یومُ    النَّیروزِ    فَــاغتَسِل    وَ   الـبَس    أنظَــفَ ثیابِکَ، و تَطَیَّب بِأطیَبِ اَطیبِکَ، و تَکونُ ذلکَ الیَومَ صائماً.
 
چون عید نوروز فرا رسد، بدن خود را بشوی و پاکیزه‌ترین جامه‌هایت را بپوش و با خوشبوترین عطرها خودت را معطر کن و در آن روز روزه‌دار باش.
 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 16:12  توسط مهدوی نژاد  | 


قالَ الرِّضا :
 
اَلقُرآنُ   کَلامُ اللّهِ   لا تَتَجاوَزوهُ    ولا  تَطلُبوا   الهُدی فی   غَیرِهِ   فَتَضِلّوا
 
قرآن سخن خدا است از مرز آن مگذرید و هدایت و سعادت را در غیر آن نجویید که گمراه خواهید شد.
 
(روضةالواعظین:جلد 1،صفحه 38)
 
برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سیدالشهدا می‌باشد
 
آیت‌الله مکارم: بهتر از هر چیز برای سجده خاک مخصوصاً تربت حضرت سیدالشهدا است که یادآور خونهای شهیدان می‌باشد.
 
(توضیح‌المسائل‌مراجع،مسأله 1083)
 
 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1392ساعت 16:9  توسط مهدوی نژاد  | 

بـه بهـار گفتـم ثمـرت مبارک     به بهشت گفتم شجرت مبارک
به سپهر گفتم قمرت مبارک     به وصـال گفتـم سحرت مبارک
به وجود گفتم گهرت مبـارک     بـه شکیب گفتـم ظفرت مبارک
بـه کلیم گفتم شب احمد آمد
به مسیح گفتم که محمّد آمد

چه خوش است امشب شب عیش ونوشم     چـو ملک ز گـردون گذرد سروش
چـو شـراب کوثـر ز درون بجـوشم     به وصال ساقی ز شعف بکوشم
من وهای وهوی ودو لب خموشم
کــه همـاره جـانم دهـد و ستـاند
ز نبـــی بگــــویـد، ز علـــی بخواند

ز خـدا بــوَد پـر همـه‌جای مکه     شده غرق،عالم به فضای مکه
زده پــر وجــودم به هوای مکه     به زمیـن مکـه، به سمای مکه
به مقـام کعبه، به صفای مکه     بـه رسول اکرم، به خدای مکه
به شکوه کعبـه، به جـلال احمد
که خداست پیدا به جمال احمد

شب شام روشن زفروغ رویش     رهِ «ایمن» ایمن، بـه پناه کویش
یـم بی‌نهـایت نمی از سبـویش     قـد خضـر سروی به کنار جویش
دل خلق بسته به کمند مویش     به بهارخلقش،به بهشت خویش
بـــه کـدام دم، دم زنـم از ثنایش
به کدام سر، سر فکنم به پایش

نفسش روایت، سخنش درایت     هــدفش نبـــوت، کنفـش ولایـت
جلــوات رویـش، همه را هدایت     اثــرات دستش، همـه‌جـا عنایت
منم و عطایش،دو خجسته آیت     نه در آن حدود و نه بر این نهایت
به خدا به قرآن، به رسول و آلش
کـه بــس اسـت فردا نگه بلالش

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 14:7  توسط مهدوی نژاد  | 


در جلــوه جمــال خالـق آمد       بــر خلــق کتـاب ناطـق آمد
در عیـــــد ولــادت محمـــــد       میــلاد امـــــام صــادق آمد
مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک (2)

این عالم علم ذوالجلال است       این عبد خدا،خدا جمال است
این اشـــــرفِ دودمـــــان آدم       این نوح محمداست وآل است
مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک (2)

ای وجــه خــــدا رخ منیــرت       خوبــان جهــان همه اسیرت
بگذاشتــه پــا بـه قلـۀ علــم       هـم جــابر و هــم ابوبصیــرت
مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک (2)

بـر ملـک وجـود جان مبارک       این عید به انس وجان مبارک
میـــلاد تــو و محمد افـــروز       بـــر جملــه جهــانیـان مبارک
مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک (2)

ای جــود همــاره عــادت تو       ای هستــــی مـــا ارادت تــو
عیـدی بـده ای امام صادق       زیــــرا کـــه بـــــود ولادت تــو
مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک (2)

ای مهـر تـو بـر همه سفینه       در قــدر و جــــلال، بی‌قــرینه
این عیـدی مـا بوَد که مـا را       بخشـی تـــو زیـــــارت مدینـه
مولا مولا یا امام صادق میلادت مبارک (2)

بهار امامت 2 – غلامرضا سازگار

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 14:4  توسط مهدوی نژاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 14:2  توسط مهدوی نژاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 14:2  توسط مهدوی نژاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 14:0  توسط مهدوی نژاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 13:58  توسط مهدوی نژاد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 13:57  توسط مهدوی نژاد  | 

مطالب قدیمی‌تر